Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stredné Ponitrie - MAS - LEADER

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Stredné Ponitrie

Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie sa stala úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23 Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014 - 2020, prioritná os 5. Miestny rozvoj vedený komunitou, špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Miestnej akčnej skupiny Stredné Ponitrie pre obdobie 2014 – 2020 je hlavným nástrojom na podporu rozvoja územia MAS SP v danom programovom období EÚ pre uplatnenie komunitne vedeného miestneho rozvoja. Predmetom projektu je implementácia stratégie CLLD, uceleného súboru operácií, účelom ktorého je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby. K úspešnej implementácii stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny Stredné Ponitrie je nevyhnutný plne podporovaný, systematický a plynulý chod kancelárie MAS, ktorá vďaka financovaniu  zamestnancov a technického zabezpečenia dosiahne bezproblémové napĺňanie týchto cieľov.

 


 

dnes je: 12.12.2018

meniny má: Otília

podrobný kalendár


833343

Úvodná stránka