Prechod na navigáciu Hlavné menu
Stredné Ponitrie - MAS - LEADER

Zasadnutie 17.12.2017

Zasadnutie MAS Stredné Ponitrie 17. decembra 2017

Dňa 17.1.2018 sa konalo Valné zhromaždenie MAS Stredné Ponitrie za účelom schválenia účtovnej závierky MAS za rok 2017. Schválená účtovná závierka je povinnou prílohou ŽoNFP na Chod MAS cez OP IROP. Stretnutie otvorila Ing. Iveta Randziaková, predsedníčka MAS, privítala všetkých prítomných a poďakovala za účasť.

Predmetom tohto VZ bolo schvaľovanie účtovnej závierky MAS Stredne Ponitrie za rok 2017. Ing. Randziaková informovala prítomných, že dňa 16.1.2017 zasadla Revízna komisia MAS SP, ktorá účtovné doklady a hospodárenie MAS za rok 2017 skontrolovala, takisto skontrolovala účtovnú závierku MAS za rok 2017. Nakoľko komisia nezistila žiadne pochybenie v účtovných dokladoch, odporučila predložiť účtovnú závierku na schválenie Valnému zhromaždeniu. Predseda Revíznej komisie predstavil príjmy a výdavky MAS Stredné Ponitrie v roku 2017. Nikto z prítomných členov nemal námietky voči predloženému dokumentu a tak bola účtovná závierka za rok 2017 schválená jednohlasne. 


 

dnes je: 19.3.2018

meniny má: Jozef

podrobný kalendár


748794

Úvodná stránka