Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Stredné Ponitrie - MAS - LEADER

Chránené územia

Chránené oblasti, prírodné pamiatky a rezervácie

Na územie okresu zasahuje Chránená krajinná oblasť Ponitrie. Do správy CHKO z územia okresu Partizánske patria tri prírodné rezervácie, jedna prírodná pamiatka, jeden chránený park a jedno územie zaradené do národného zoznamu území európskeho významu.

Najstaršou prírodnou rezerváciou vyhlásenou za chránené územie ešte v roku 1967 je Veľký vrch v katastri obce Malé Kršteňany s rozlohou asi 47 ha. Je to významná lokalita vzácnych teplomilných spoločenstiev rastlín a živočíchov, z ktorých viaceré druhy tu dosahujú severnú hranicu svojho rozšírenia. Územie je využité aj ako vedecko-výskumná lokalita. Skaly nazývané Bralie využívajú domáci začínajúci lezci na lezenie. Osud celého chráneného územia je poznačený neustálou ťažbou dolomitu v tesnej blízkosti rezervácie. Na vrchole Veľkého vrchu vo výške 456 m je osadený vysoký drevený kríž, ku ktorému sa dá dostať vychodenými chodníkmi z Malých Krštenian.

Malá prírodná rezervácia s rozlohou iba 4,39 ha Dobrolínske (Dobrotínske) skaly v katastri obce Veľké Uherce boli vyhlásené v roku 1980 na ochranu floristicky pestrých zvyškov xerotermných spoločenstiev severnej časti pohoria Tribeč na vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a náučné ciele. V masíve skál je ukrytá malá Dobrolínska jaskyňa, kde zimuje malá kolónia netopierov. K rezervácii nás nasmeruje jedna z informačných tabúľ zelenou farbou vyznačeného náučného chodníka v lokalite Brezová, kde sa nachádza studnička pitnej vody s nevysychajúcim prameňom.

Treťou prírodnou rezerváciou okresu Partizánske je Chynoriansky luh. Na rozlohe 44,36 ha je tu od roku 1981 chránený jediný zbytok pôvodného lužného lesa hornej a strednej Nitry, s typickým charakterom tvrdého luhu skupiny lesných typov brestových jasenín s hrabom. Významný biotop rastlinstva, živočíšstva a vtáctva lužného lesa. Územie nachádzajúce sa už podľa názvu v katastri obce Chynorany je najviac navštevované začiatkom mája, keď je celá jeho plocha pokrytá kvetmi cesnaku medvedieho.

Prírodná pamiatka Nitrica je územie s rozlohou 2,96 ha a zasahuje do katastra dvoch obcí Hradište
a Skačany. Od roku 1986 sú chránené zvyšky pôvodného toku rieky Nitrice so zachovalým brehovým
porastom a lužným lesom. Lokalita je dôležitá z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.

Brodziansky park s rozlohou 6,7 ha bol vyhlásený za chránený areál v roku 1984. Predmetom ochrany je historický park založený koncom 19. storočia v prírodno-krajinárskom slohu v blízkosti renesančno-barokového kaštieľa. Rastú tu aj jedince cudzokrajných druhov drevín. Po druhej svetovej vojne bol park značne zanedbaný, posledná rekonštrukcia parku bola ukončená v roku 1983 a priniesla so sebou založenie siete chodníkov, trávnikov, vybudovanie nového vodného systému s vodnými terasami a kaskádami, prekládku koryta miestneho potoka Geradza a inštaláciu drevených mostíkov a lavičiek. V parku sú osadené sochy a busty slovenských a ruských spisovateľov a básnikov. Celý areál parku je oplotený a vstup umožňujú dve veľké kovové brány.

Bielické bahná sa koncom roka 2011 dostali do národného zoznamu území európskeho významu
a boli navrhnuté na ochranu vedením mesta Partizánske, nakoľko sa nachádzajú v jeho mestskej časti Veľké Bielice. Vzácne územie s poslednými zbytkami mokrade s rozlohou necelých 3 ha ukrýva minerálne termálne pramene, ktoré podmieňujú výskyt jedného z prioritných biotopov európskeho významu s názvom Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae.


 
Dávnu históriu nášho územia symbolizuje na portáli našej web stránky:

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár


1407953

Úvodná stránka