Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Stredné Ponitrie - MAS - LEADER

Zasadnutie 1.2.2018

Zasadnutie MAS Stredné Ponitrie 1. februára 2018

Dňa 1.2.2018 sa konalo Valné zhromaždenie v obci Klátova Nová Ves. Stretnutie otvorila predsedníčka MAS Stredné Ponitrie Ing. Iveta Randziaková.

Ing. Randziaková odovzdala slovo Mgr. Krausovej, ktorá predstavila aktuálnu prácu kancelárie MAS. Mgr. Krausová uviedla, že v polovici januára bola podaná ŽoNFP na Chod MAS cez OP IROP. Následne bolo vyžiadané doplnenie žiadosti zo strany RO IROP, ktorú Mgr. Krausová rovnako obratom spracovala a odoslala. Ďalej je vyhlásená výzva na ŽoNFP na Animácie cez PRV, pričom uzavretie podávanie žiadostí v prvom kole je 28.2.2018. Mgr. Krausová uviedla, že tento termín je pre nás záväzný a žiadosť bude podaná teda najneskôr na konci februára 2018.

Mgr. Krausová momentálne pracuje na aktualizácii webovej stránky www.masstredneponitrie.sk. Nakoľko stránka nebola niekoľko rokov aktualizovaná, je nevyhnutné na jej aktualizácii zapracovať, nakoľko jej toto už bolo vytknuté aj zo strany RO IROP.

Po dohode so všetkými starostami členských obcí má Mgr. Krausová v pláne Stretnutia s obecnými zastupiteľstvami a predstavenie MAS v obciach. Na týchto stretnutiach sa zúčastní spolu s predsedníčkou MAS Ing. Randziakovou, aby predstavili MAS, jej poslanie a aktivity.

V mesiacoch február – marec je naplánované Výberové konanie na administratívneho asistenta MAS. Výberové kritériá musia spĺňať požiadavky príručky CLLD a budú uverejnené na webovej stránke MAS.

Mgr. Krausová predstavila Kalendár plánovaných podujatí na rok 2018. Kancelária MAS sa plánuje zúčastniť nasledovných podujatí:

  • Region Tour Expo Trenčín – 11.-12.5.2018
  • Agrokomplex Nitra – 16.-19.8.2018

V máji 2018 by chcela MAS vyhlásiť Súťaž v zbere odpadov so zapojením základných a materských škôl na území MAS. Akcia by sa konala pri príležitosti Dňa Zeme, rozmýšľame aj so spojením s prednáškami v školách a škôlkach v území. MAS zakúpi školám vrecia na odpad a rukavice a vyhodnotenie prebehne formou slávnostného vyhlásenia výsledkov s programom pre deti.

V začiatkom roka chce MAS vyhlásiť Fotografickú súťaž amatérskych fotografov z územia MAS, ktorá by sa konala od jari do jesene. Následne by prebehlo slávnostné vyhlásenie výsledkov. Víťazov v jednotlivých kategóriách by vyberali odborníci v oblasti. Všetky fotografie, ktoré by boli zaslané do súťaže, by sa následne mohli používať do propagačných materiálov MAS, čím by MAS ušetrila nemalé finančné prostriedky za profesionálneho fotografa.

V mesiacoch júl – august 2018 plánuje MAS organizovať Letné kino v niekoľkých členských obciach MAS. Podujatie sa bude konať v piatok a MAS zabezpečí premietanie vybraného filmu pod holým nebom. Vstup bude zdarma, počas premietania bude možné zakúpiť si kávu, čaj, pukance.

V tomto bode Mgr. Krausová takisto požiadala starostov o zaslanie kalendárov akcií v ich obciach, kde by sa MAS mohla prísť odprezentovať a tým sa viac dostávať do povedomia širšej verejnosti. Takisto požiadala tie obce, ktoré majú webovú stránku, aby na nej uverejnili odkaz na web MAS Stredné Ponitrie.

Mgr. Krausová predstavila Indikatívny harmonogram výziev, ktoré plánuje MAS vyhlasovať v priebehu roka 2018. Upozornila, že harmonogram nie je pevný a môže sa meniť v závislosti od termínov ministerstva pôdohospodárstva. Kompletný spracovaný harmonogram zašle Mgr. Krausová všetkým členom VZ mailom.

Mgr. Krausová predstavila odporúčanie Predsedníctva MAS stať sa členom Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín – NSS MAS. Uviedla, že pre NSS MAS v minulosti pracovala, že je to organizácia s dobrými stykmi a informáciami na národnej aj medzinárodnej úrovni, nakoľko je členom ELARD – Európskej asociácie LEADER pre rozvoj vidieka so sídlom v Bruseli. Slova sa ujala Ing. Randziaková, ktorá takisto opätovne podporila myšlienku stať sa členom NSS MAS, nakoľko sa už zúčastnila ako pozorovateľ ich zasadnutia a s ich prácou bola spokojná. Členské v organizácii je 500 €/ročne, čo sa niektorým členom zdalo veľa. V diskusii v tomto bode zazneli jednak názory, že starostovia sú po skúsenostiach s rôznymi organizáciami skeptickí a nemyslia si, že by sa MAS mala bezhlavo prihlasovať do všelijakých organizácií. Slova sa ujal p. Škvarenina, zastupujúci Slovenský skauting 8. Zbor Veľká Medvedica Bošany, ktorý vyjadril názor, že by členovia mali počúvať manažérku MAS, pričom ona jediná má skúsenosti s prácou s touto organizáciou. Mgr. Krausová uviedla, že informácie a vzťahy, ktoré nám prinesie toto členstvo sú nenahraditeľné, nakoľko súčasťou organizácie sú MAS podporené v minulom období, ľudia s kontaktmi a takisto odborníci na rozvoj vidieka. JUDr. Miškeje, zastupujúci súkromný sektor sa vyjadril, že by sme mali počúvať a nasledovať mladých ľudí a nebyť skeptickí a uzatvárať sa pred svetom, lebo takto sa nikdy nikam ako MAS nepohneme. Boli vyjadrené aj názory, že členom sa nemusíme stať hneď, môžeme sa stať členom o rok, na čo reagovala Mgr. Krausová, že áno, je to možné, ale takisto môžeme o rok zo združenia vystúpiť, ak nebudeme spokojní s ich prácou. Mgr. Pajda si vyžiadal stanovy združenia, ktoré Mgr. Krausová pošle všetkým členom mailom. Ing. Randziaková dala následne po diskusii hlasovať o členstve v NSS MAS. Členstvo v NSS MAS bolo prijaté jednohlasne. 

Ing. Randziaková zhrnula výstupy z dnešného VZ. Nakoľko už nikto z prítomných nemal ďalšie pripomienky do diskusie, predsedníčka všetkým poďakovala za účasť a spoluprácu a stretnutie ukončila.


 
Dávnu históriu nášho územia symbolizuje na portáli našej web stránky:

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


1286320

Úvodná stránka