Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Stredné Ponitrie - MAS - LEADER

Zasadnutie 11.9.2009

Zasadnutie MAS Stredné Ponitrie 11. septembra 2009

Občianske združenie Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie sa zišla na svojom zasadnutí dňa 11. septembra 2009 v obci Klátova Nová Ves v miestnom kultúrnom dome.
Verejno-súkromné partnerstvo, ktoré MAS reprezentuje, bolo založené obcami okresu Partizánske a zástupcami súkromného, občianskeho a neziskového sektora. Jeho cieľom je prostredníctvom osi 4 LEADER Programu rozvoja vidieka SR prispieť k integrovanému rozvoju vidieckeho územia.
Nakoľko Ministerstvo pôdohospodárstva vydalo nové usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER Iveta Randziaková, predsedníčka MAS Stredné Ponitrie vyjadrila potešenie, že pozvanie na zasadnutie prijala Mgr. Ingrid Kociánová, odborná konzultantka ministerstva pre program LEADER.
Vo svojej odbornej prednáške sa zástupkyňa MP SR zamerala na dopracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia pre MAS Stredné Ponitrie v zmysle nového usmernenia, apelovala na výber aktivít, ktoré budú zahrnuté do stratégie rozvoja územia. O aktivity, ktoré nie sú predmetom schválenej stratégie MAS, sa môžu oprávnení žiadatelia uchádzať priamo z osi 3 Programu rozvoja vidieka alebo zo štrukturálnych fondov prípadne z iných finančných zdrojov.
Podľa doteraz schválenej stratégie sa budú môcť obce nezaradené do pólov rastu uchádzať o prostriedky v rámci opatrenia základných služieb pre obyvateľstvo na budovanie detských ihrísk a športovísk, relaxačných zón a autobusových zástavok a taktiež na obnovu a rozvoj obcí, ktoré zahŕňajú budovanie a rekonštrukciu verejných priestranstiev, parkov, cyklotrás, lávok, mostov a verejného osvetlenia.
V opatrení podpora činnosti v oblasti cestovného ruchu sú oprávnenými žiadateľmi fyzické osoby oprávnené na podnikanie v cestovnom ruchu, v prípade žiadateľov podnikajúcich v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách musí byť nižší ako 30%. Navrhnutými činnosťami v tomto opatrení je budovanie penziónov, relaxačných komplexov, gazdovských dvorov a fariem, podpora tradičnej remeselnej činnosti, tvorba propagačných a informačných materiálov o regióne, zriadenie turistických informačných kancelárií a vytvorenie spoločnej web stránky regiónu.
V rámci opatrenia vzdelávanie a informovanie oprávnení žiadatelia, ktorými sú inštitúcie pôsobiace v oblasti poskytovania vzdelávacích a informačných služieb, podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy pôsobiace v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje os 3 budú môcť žiadať prostriedky na projekty zlepšenia informovanosti občanov, odborné vzdelávanie a vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia.
Starostovia do najbližšieho zasadnutia MAS vo svojich obciach na základe reálneho prieskumu stanovia možný počet predkladateľov projektov na jednotlivé opatrenia.
Po dlhej diskusii sa taktiež starostovia obcí zhodli, že hoci podkladom pre vypracovanie stratégie rozvoja územia boli plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých obcí, na ktorých tvorbe sa podieľali občania, do dopracovania integrovanej stratégie sa budú snažiť zapojiť čo najširšiu komunitu. Občanov sa rozhodli osloviť prostredníctvom svojich internetových stránok, regionálnych novín i obecných podujatí, na ktorých budú poskytované informácie o MAS Stredné Ponitrie. Svoje podnety, otázky i návrhy na dopracovanie stratégie územia môžu občania, podnikatelia i zástupcovia tretieho sektora zasielať na e-mail: starostka@klatovanovaves.sk


 


 
Dávnu históriu nášho územia symbolizuje na portáli našej web stránky:

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


1286258

Úvodná stránka