Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Stredné Ponitrie - MAS - LEADER

Zasadnutie 14.12.2009

Zasadnutie MAS Stredné Ponitrie 14.decembra 2009

zasadnutieKaštieľ v Brodzanoch bol dňa 14. 12. 2009 miestom konania členskej schôdze občianskeho združenia Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie, ktoré združuje obce okresu Partizánske, podnikateľov a zástupcov tretieho sektora za účelom čerpania prostriedkov z  Programu rozvoja vidieka. Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka občianskeho združenia Ing. Iveta Randziaková, ktorá hneď v úvode poďakovala starostovi hostiteľskej obce Antonovi Zimovi za organizačné zabezpečenie podujatia.
Členovia Miestnej akčnej skupiny Stredné Ponitrie sa podrobne zoznámili s predloženým dokumentom Integrovanej stratégie rozvoja územia, ktorú v závere rokovania po zapracovaní pripomienok schválili. Dokument je v opatrení „Obnova a rozvoj obcí“ zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu cyklotrás a náučných chodníkov, budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu ciest, lávok, mostov a verejných priestranstiev. Opatrenie „Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo“ rieši výstavbu detských ihrísk a športových ihrísk, vrátane zázemí a výstavbu autobusových zastávok. Pre obe opatrenia sú konečnými prijímateľmi obce v póĺoch rastu i mimo pólov rastu, financovanie je 80% z Európskej únie a 20% zo SR, pričom maximálna výška podpory na jedného obyvateľa z verejných zdrojov je za obe opatrenia je 0,75 mil EUR.
Podnikatelia oprávnení podnikať v cestovnom ruchu budú môcť čerpať prostriedky na podporu činností v oblasti cestovného ruchu so spolufinancovaním 50 % EÚ+SR a 50 % vlastné zdroje. Taktiež je opatrenie zamerané na marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu.
Opatrenie „Vzdelávanie a informovanie“ je zamerané na vzdelávanie v oblasti ekonomiky podnikateľského subjektu, ochrane životného prostredia, ochrane a manažmente krajiny a prístupe LEADER. Konečnými prijímateľmi sú vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú sídlo, prevádzku na území MAS Stredné Ponitrie. Miera spolufinancovania je 80% EÚ a 20 % SR.
 


 

Zasadnutie 14.12.2009

zasadnutie

zasadnutie

zasadnutie

zasadnutie

zasadnutie

zasadnutie


 
 

 
Dávnu históriu nášho územia symbolizuje na portáli našej web stránky:

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár


1407697

Úvodná stránka