Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Stredné Ponitrie - MAS - LEADER

Zasadnutie 2.12.2015

Zasadnutie 2. decembra 2015

Dňa 2.12.2015 sa v Klátovej Novej Vsi konalo pracovné stretnutie v rámci prípravy a tvorby Stretégie CLLD. Predsedníčka MAS otvorila zasadnutie a privítala prítomných. Formou prezentácia načrtla doterajší posun v tvorbe stratégie. Uviedla, že jednou z najpodstatnejších častí je zostavenie a spracovanie finančného rámca. Vysvetlila, že je potrebné uviesť celkový rozpočet na stratégiu v zmysle maximálnych limitov uvedených v systéme riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-2020. Dodala, že môžu byť v stratégii uvedené aj vlastné a iné zdroje, pričom tieto sa musia odčleniť a uviesť samostatne. Členovia pracovnej skupiny prešli k formulácii finančnej alokácie v rámci jednotlivých opatrení. Načrtnutá bola sumárna tabuľka finančného plánu. Následne oboznámila predsedníčka členov pracovnej skupiny s monitoringom a hodnotením stratégie. Uviedla, že monitorovanie a hodnotenie je potrebné na posúdenie, či sú napĺňané ciele stratégie. Kombinácia jasných a merateľných zámerov pre výstupy alebo výsledky a konkrétnych činností na hodnotenie umožní MAS vypracovať omnoho konkrétnejšiu a realistickejšiu stratégiu, ktorá by mala byť spoľahlivejšia a pružnejšia. Členovia pracovnej skupiny sa formou diskusie dopracovali k základným postupom, ktoré by mali byť pri hodnotení a monitorovaní stratégie dodržané. Stanovili si nasledovný rozsah monitorovacích a hodnotiacich opatrení: spôsob podávania pravidelných správ orgánom MAS a riadiacim orgánom pre PRV a IROP, míľniky implementácie stratégie, súbor merateľných ukazovateľov, zdôvodnenie nastavenia cieľovej hodnoty ukazovateľov, spôsoby ich výpočtu, spôsob každoročného vykazovania hodnôt merateľných ukazovateľov, postupy samohodnotenia orgánov MAS a činnosti MAS, periodicitu a spôsob hodnotenia. Ing. Randziaková oboznámila členov pracovnej skupiny s povinnými prílohami, ktoré musia byť súčasťou stratégie. Účastníci si rozdelili úlohy, v rámci ktorých prebehne zabezpečenie týchto príloh. V závere stretnutia predsedníčka poďakovala účastníkom za spoluprácu a stretnutie ukončila. 


 
Dávnu históriu nášho územia symbolizuje na portáli našej web stránky:

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár


1407870

Úvodná stránka