Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Stredné Ponitrie - MAS - LEADER

Zasadnutie 26.11.2015

Zasadnutie MAS Stredné Ponitrie 26. novembra 2015

Dňa 26.11.2015 sa v Klátovej Novej Vsi konalo zasadnutie Pracovnej skupiny v rámci prípravy a tvorby Stratégie CLLD. Predsedníčka MAS otvorila zasadnutie, privítala prítomných a poďakovala sa členom pracovnej skupiny za doterajšiu spoluprácu, ktorá prebehla aj prostredníctvom mailovej a telefonickej komunikácie. Ing. Randziaková predstavila jednotlivé časti stratégie CLLD, charakterizovala opatrenia, upresnila možné finančné nastavenie stratégie. Pristúpila k strategickému rámcu dokumentu. Uviedla, že vízia je najvšeobecnejším vyjadrením predstavy a zámeru, kam sa chce územie MAS Stredné Ponitrie posunúť, ak chce zmeniť, pretvoriť svoje územie v dlhodobom horizonte 10-15 rokov. Ďalej vysvetlila členom, že strategický cieľ je konkretizáciou vízie a stanovuje sa na obdobie 7-10 rokov, minimálne do roku 2023. Strategický cieľ má okrem stanovenia konkrétneho cieľa definovať aj spôsoby na dosiahnutie želaného stavu, teda má vyjadrovať kvalitatívnu zmenu. V rámci diskusie členovia pracovnej skupiny sformulovali víziu a strategický cieľ. Následne sa zamerali na priority, špecifické ciele a opatrenia stratégie CLLD. Členovia pracovnej skupiny po diskusii a viacerých návrhoch určili, ktoré opatrenia sa budú nachádzať v stratégii. Po formulácii strategického rámca Ing. Randziaková oboznámila členov pracovnej skupiny s akčným plánom, ktorý je súčasťou stratégie. Uviedla, že akčný plán je bližšou špecifikáciou opatrení určených na dosiahnutie cieľov stratégie. Stanovuje, aké aktivity a opatrenia budú realizované a za akých podmienok, kto bude zodpovedať za ich realizáciu a predbežný finančný odhad nákladov. Dodala, že akčný plán neuvádza konkrétne projekty. Akčný plán zároveň uvádza základné podmienky realizácie projektov zodpovedajúce PRV a IROP a ich nadväzujúcej riadiacej dokumentácie. Predsedníčka špecifikovala, že akčný plán je potrebné bližšie rozdeliť na opatrenia financované z rozpočtu EFRR, opatrenia financované z rozpočtu EPFRV a opatrenia financované z iných zdrojov, vrátane zdrojov MAS. Po charakteristike prešli členovia pracovnej skupiny k tvorbe akčného plánu. Zadefinované boli oprávnené výdavky a merateľné ukazovatele projektov. Účastníci zasadnutia sa formou diskusie a prostredníctvom podporných dokumentov k PRV a IROP dopracovali k relevantným výstupom slúžiacim pre účely spracovania stratégie CLLD. V poslednej fáze stretnutia sa riešili výberové a hodnotiace kritériá pre výber projektov. Išlo o nastavenie všeobecných podmienok pre poskytnutie príspevku, ktoré sa vzťahujú na všetkých žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci všetkých implementovaných opatrení v rámci PRV a IROP. Členmi nastavené výberové a hodnotiace kritériá vychádzajú z platnej legislatívny SR a EÚ. V závere stretnutia objasnila Ing. Randziaková ďalší postup a členovia sa dohodli na ďalšom termíne zasadnutia pracovnej skupiny. Predsedníčka poďakovala účastníkom za spoluprácu a stretnutie ukončila. 


 
Dávnu históriu nášho územia symbolizuje na portáli našej web stránky:

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


1286449

Úvodná stránka