Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Stredné Ponitrie - MAS - LEADER

Zasadnutie 30.10.2009

Zasadnutie MAS Stredné Ponitrie 30. októbra 2009

MAS Stredné Ponitrie sa zišla na svojom zasadnutí v pracovných skupinách dňa 30. 10. 2009 v Kultúrnom dome v Klátovej Novej Vsi. Pracovné zasadnutie otvorila Ing. Kamila Bažíková – spracovateľ v koordinácii s novým manažérom Bc. Jurajom Staňom a oboznámila členov pracovných skupín s tematickým zameraním stretnutia.
Z dôvodu dopracovania ISRÚ boli členovia pracovných skupín informovaní o ešte pretrvávajúcom uskutočňovaní aktualizovania a zberu údajov pre prílohu č. 1 Socio – ekonomická charakteristika a kapitolu 2. Všeobecný popis územia . Prítomným boli obsahovo prezentované doteraz spracované jednotlivé časti kapitol 1 a 2, pričom boli vyzvaní, stať sa v priebehu intenzívneho dopracovávania dokumentu ISRÚ nápomocnými flexibilným poskytovaním požadovaných údajov, zvlášť oslovení boli najmä starostovia obcí, ktorí disponujú viacerými druhmi údajov.
Prítomní rozdelení do 4 pracovných skupín ( podľa prezenčnej listiny) pracovali pod manažérskym vedením v nasledovnom: pre potreby aktualizácie SWOT analýzy a problémovej analýzy sa dohodli, že aktualizácia bude prebiehať metódou postupných krokov, ktorej záverom bude dopracovaná kapitola 3 Analýzy dokumentu ISRÚ. Pracovnou aktivitou pre členov – starostov bolo, do pripravených pracovných plagátov s označením SWOT analýza a problémová analýza zaznačovať podujatia, ktoré sa budú v priebehu mesiaca november v obciach konať s cieľom uskutočniť na týchto podujatiach dotazníkový prieskum. ( na podujatiach sa môžu dotazníky vypĺňať aj za pomoci anketárov – miestnych dobrovoľníkov )
Ďalšou pracovnou aktivitou bolo vypĺňanie pripravených máp územia v tlačenej podobe za jednotlivé obce. Táto činnosť vyplývala už zo zrealizovanej predchádzajúcej aktivity starostov v obciach – dokument „ Potenciálni predkladatelia projektov a výber činností v rámci opatrení osi 3 PRV SR 2007-2013“, ktorý bol už v období od 10.10. 2009 – 23.10.2009 vypĺňaný starostami a zasielaný v e- podobe spracovateľovi.
Vytváranie pracovnej mapy územia a vyznačením zvolených činností prebiehalo pod vedením Ing. B. Rajčániho – spracovateľ, počas ktorého bola k dispozícii schéma s informáciami o minimálnej a maximálnej výške finančných prostriedkov na 1 projekt, postupe rozvrhnutia finančného balíčka na jednotlivé opatrenia, výšky spolufinancovania, kritérií spôsobilostí a kritérií výberu projektov.
Diskusia bola vedená ohľadne vhodného rozdelenia finančných prostriedkov, ďalších možností získavania prostriedkov cez os 3 priamo (obce), podnikatelia diskutovali hlavne otázku, či 50% miera spolufinancovania na jeden projekt je únosná a ako by to zabezpečili. Hovorilo sa aj o ďalších možnostiach rozvoja obcí z pohľadu čerpania iných zdrojov. ( iných operačných programov)
V závere bol pozitívne zhodnotený vysoko aktívny prístup členov ku pracovným aktivitám a dobrá pracovná atmosféra vytvorená počas stretnutia.
 


 
Dávnu históriu nášho územia symbolizuje na portáli našej web stránky:

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


1286397

Úvodná stránka