Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Stredné Ponitrie - MAS - LEADER

Zasadnutie 8.12.2009

Zasadnutie MAS Stredné Ponitrie 8. decembra 2009

zasadnutieČlenovia MAS Stredné Ponitrie sa zišli na svojom zasadnutí dňa 8. 12. 2009 v prietoroch Salaša Kostrín.Rokovanie otvorila Ing. Iveta Randziaková, predsedníčka občianskeho združenia MAS Stredné Ponitrie. Vzhľadom na to, že prítomným členov sa v dopoludňajších hodinách prezentovala už úspešná MAS Horný Liptov, ktorej účasť bola zabezpečená v rámci aktivít TSK pre územie a potenciálne Miestne akčné skupiny v danom kraji.
Predsedníčka zhrnula význam tohto stretnutia s jej zástupcami pre MAS Stredné Ponitrie. Dojmy zo stretnutia boli silné, aj vzhľadom k tomu, že prítomným členom MAS Stredné Ponitrie boli prezentované aj ťažkosti s ktorými sa uvedená MAS počas budovania partnerstva stretla, potvrdili náročnosť prác súvisiach so spracovaním ISRÚ pre vidiecke územie, oboznámili prítomných na možné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúťa apelovali na nevyhnutnosť dôsledného dodržavania dohodnutých termínov pri odovzdávaní údajov, účinnej koordinácie práce vo vnútri O.Z. , ako aj nutnosti aktívnej a rozsiahlej práce všetkých členov MAS Stredné Ponitrie. Popriali MAS Stredné Ponitrie veľa trpezlivosti a úspechov pri dopracovaní stratégie.
Ing. Kamila Bažíková, ktorá viedla pracovné stretntutie členov MAS Stredné Ponitrie nadviazla na kladný prínos tohto stretnutia a pokračovala v ďalšom oboznámením prítomných s obsahom dopracovania SWOT analýzy pre Kalitolu 3. Zhrnula výsledky do súhrnnej informácie, že stratégia MAS Stredné Ponitrie pre budúci rozvoj územia sa musí zamerať najprv na posilnenie infraštruktúry obcí, vrátane sociálnej vybavenosti a vytvorenia infraštruktúry pre možný rozvoj cestovného ruchu, ktorý zatiaľ vykazuje veľmi nízku úroveň až jeho neexistenciu. Rozvoj vidieckeho CR sa stáva príležitosťou pre rozvoj spolu s rozšírením ponuky vzdelávacích možností a systému informovania v regióne.
V rámci problémovej analýzy boli identifikované kľúčové problémy teraz prestavené prítomným v konečnej podobe. V rámci tohto pracovného kroku boli predložené prítomným formulárne prílohy č.3 a prílohy č. 4 , ktorých náležité časti sa na mieste dopracovali a predstavovali pracovný podklad pre vyplnenie originálnych formulárov.
V rámci uplatňovania metódy postupných krokov pri aktualizácii stratégie, ktorá bola stanovená na stretnutí 7.10.2009 bol sa stretnutí spoločne vypracovávaný návrh finančného rámca aj so zapracovnaním projektov národnej i nadnárodnej spolupráce pre MAS Stredné Ponitrie, ktorý sa stal pracovným dokumentovm pre vyplnenie originálnych formulárov projektu.
V rámci aktualizácie údajov boli prítomným predložené všetky súvisace formuláre na verifikáciu a doplnenie, ktoré boli pracovným podkladom pre správne a úlné vyplnenie zodpovedajúcich príloh ISRÚ.
V diskusii sa prítomní vyjadrili kriticky voči tým členom, ktorí si neplnia včas požiadavku adresovanú od spracovateľa – promptne dopĺňať , resp. verifikovať žiadané údaje. Pochvala zaznela na adresu precíznych a vždy prvých v odovzdávaní podkladov, napr. obec Chynorany, Veľké Uherce, Nedanovce, Žabokreky nad Nitrou, Klátova Nová Ves, Kolačno, Brodzany, Malé Kršteňany, Ješkova Ves.
 


 

Regionálny workshop

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s MAS Stredné Ponitrie zorganizovala dňa 8. 12. 2009 v priestoroch Salaša Kostrín v Klátovej Novej Vsi regionálny workshop zameraný na budovanie verejno-súkromných partnerstiev v rámci programu LEADER. V úvode stretnutia Ing. Andrej Milo, krajský koordinátor programu Leader podal informácie o Národnej sieti rozvoja vidieka a regionálnom pracovisku pre Trenčiansky kraj.
Účastníci workshopu si so záujmom vypočuli prednášku manažérky MAS Horný Liptov Mgr. Vlasty Kornerovej o procese kreovania partnerstva a postupnosti príprav na odovzdanie stratégie v regióne Horného Liptova. Ich konkrétne skúsenosti, rady i upozornenia na nedostatky rozprúdili naozaj živú diskusiu a boli pre všetkých zúčastnených veľkým prínosom. 


 

Regionálny workshop 8.12.2009

Regionálny workshop 8.12.2009

Regionálny workshop

Regionálny workshop 8.12.2009

Regionálny workshop

Regionálny workshop 8.12.2009

Regionálny workshop


 
 
Regionálny workshop 8.12.2009

Regionálny workshop

Regionálny workshop

Regionálny workshop

Regionálny workshop

Regionálny workshop


 
 
Regionálny workshop

Regionálny workshop

Regionálny workshop

Regionálny workshop


 
Dávnu históriu nášho územia symbolizuje na portáli našej web stránky:

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár


1407986

Úvodná stránka